Kontakt

Brf Masken 34
C/o Madeleine Österman
Bohusgatan 27A
116 67 STOCKHOLM
Org nr: 716421-6132

E-post adresser
Styrelsen: styrelsen@brfmasken34.se
Ordförande: ordforande@brfmasken34.se
Felanmälan: felanmalan@brfmasken34.se
Nyckelhantering: nycklar@brfmasken34.se
Ekonomisk förvaltning: ekonomiskforvaltning@brfmasken34.se

Viktiga telefonnummer
Hissärenden, Hissvård: 08-645 82 00
Vattenskador akut: 08-650 29 50
Låssmed jour: 08-23 23 23
Polisen Stockholm: 08-401 10 00