Medlemsinformation

Viktig information för alla medlemmar i Brf Masken 34

Allmänna utrymmen

Vi hjälps alla åt att hålla ordning i trapphus, källare, vind och på vädringsbalkonger. Lämna inte saker utanför din lägenhetsdörr eller ditt förråd. Behöver du hjälp att tillfälligt lösa förvaring vid t.ex. renovering går det bra att kontakta styrelsen så försöker vi ordna det. Vädringsbalkongerna är inte till för förvaring.

Brandvarnare

Det är av yttersta vikt att du har fungerande brandvarnare i din lägenhet. Har du inte det så meddela genast styrelsen så får du brandvarnare av föreningen. Det går även att köpa på närmsta matvarubutik.

Cyklar

Vi kan tyvärr inte garantera någon plats inomhus för cyklar då utrymmet är begränsat. Det finns ett cykelförråd i gatuhuset. Givetvis går det bra att ställa sig på cykelparkeringen gården. Inför städdagarna ombeds alla medlemmar att låsa upp och namnmärka sina cyklar. De som inte är märkta med namn flyttas ut på cykelparkeringen på andra sidan gatan.

Felanmälan

Maila till felanmalan@brfmasken34.se om du upptäcker något som behöver åtgärdas. Vid akuta fel, där uppenbar risk för skada föreligger, se kontaktinformation på anslagstavlan i entrén i gathuset.

Grannsamverkan

Brf Masken 34 eftersträvar att vara en förening där vi tar ansvar, agerar och hjälper varandra. Föreningen har därför antagit en policy vid oro för våld i hemmet. Vi eftersträvar en kultur som präglas av att vi alla kan och vill göra något vid oro eller misstanke om våld.

Vår policy och rutin innebär att vi, vid oro för våld:
1. Ringer på hos grannen för att höra efter hur allt är
2. Vid behov tar hjälp av annan granne eller styrelseledamot för stöd och hjälp
3. Ringer polisen (kontakta alltid polisen i första hand, vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla)
Mer om detta finns att läsa på vår hemsida www.brfmasken34.se under dokument.

Grovsoprummet

Det är inte tillåtet att ställa saker utanför grovsoprummet. Det går bra att låna nyckeln från någon i styrelsen för att få tillgång dit. Grovsoprummet är låst med undantag för vissa dagar. Det är inte tillåtet att slänga kartonger och annat återvinningsmaterial i grovsoprummet. Detta lämnas istället på återvinningscentralen på Östgötagatan. Det är inte heller tillåtet att lämna miljöfarligt avfall, såsom färgrester, rengöringsmedel etc, i grovsoprummet. Miljöfarligt avfall lämnas på miljöstation.

Gården

Trädgårdsgrupperna och grillen kan bokas på sommaren via ett bokningsschema som hänger på anslagstavlan. Vid användning av grillen läggs folie i botten och man tar sedan hand om askan. Visa alltid hänsyn mot dina grannar genom att städa upp efter sig och ställa möblerna i ordning. Kryddor och bär på gården är till för alla.

Hemsidan

På denna hemsida (www.brfmasken34.se) finns relevant information om föreningen.

Höst- och vårstädning

En anmälningslista sätts upp i entrén i god tid innan städdagen. Delta på städdagarna, det är viktigt för att träffa dina grannar och hålla god stämning i föreningen. Om du inte har möjlighet går det bra att anmäla sig för att utföra en uppgift vid annat tillfälle, alternativt betala 300 kronor som går till förtäring på städdagen.

Servicevecka

Varje hushåll i föreningen har en vecka på vintern och en vecka på sommaren då man ansvarar för vissa sysslor i föreningen. På sommaren gäller det främst gräsklippning och vattning och på vintern snöskottning och sandning. Man ska även se till att det är ordning i soprummet och hålla ett extra öga på våra allmänna utrymmen. Mer information om detta mejlas ut när det blir aktuellt.

Sophantering

Dina hushållssopor slänger du i soprummet i det kärl som inte är fullt. För att undvika dålig lukt är det viktigt att kärlen inte överfylls. Locken måste gå att stänga. Det är inte tillåtet att slänga kartonger (gäller även pizzakartonger och liknande), glas och annat återvinningsmaterial i soprummet. Komposten på gården är endast avsedd för trädgårdsavfall.

Tvättstugan

Tvättstugan bokas via bokningstavlan i källaren i gathuset. Det finns en maskin som inte är bokningsbar och den får inte användas av den som har tvättid. Torka av efter dig och var noga med att inte glömma kvar din tvätt i tvättstugan. Kvarlämnad tvätt läggs i en särskild tunna.

Uthyrning

All form av andrahandsuthyrning måste godkännas av styrelsen. Observera att detta även gäller kortvarig uthyrning. Styrelsen tillhandahåller en särskild blankett om ansökan om andrahandsuthyrning.

Tveka inte att kontakta styrelsen om du har några frågor eller funderingar. Knacka på hos någon av oss, ring eller mejla till styrelsen@brfmasken34.se.

Stockholm 2021-09-06
Styrelsen i Brf Masken 34