Om föreningen

Om föreningen
Bostadsrättsföreningen Masken 34 är en förening bestående av en fastighet med två byggnader belägna på Bohusgatan, vid Skanstull i Stockholm. Gatu och gårdshuset innehåller sammanlagt 41 bostadslägenheter, varav idag 40 är bostadsrätter och en hyresrätt. Vidare har vi två lokalhyresgäster (förnärvarande en redovisningsfirma samt en pianotransportfirma).

Historia
Föreningen bildades hösten 1991 i samband med att den tidigare privatvärden gick i konkurs. Vi som då bodde i huset ville ha större gemenskap och själva ta ansvar för vårt boende. Efter en intensiv höst och vår med många frågetecken som skulle rätas ut blev vi äntligen ägare till fastigheten den 31 juli 1992, dagen för köpebrevets undertecknande.

Förvaltning
Föreningen sköter förvaltningen själv med hjälp av en aktiv styrelse tillsammans med de boende i huset. Mindre reparationer och underhåll görs gemensamt vid återkommande vår- och höststädningar. Mer omfattande arbeten läggs ut på entreprenad.

Ekonomi
Den kamerala förvaltningen sköts av Öred Data AB. Firman har hand om inbetalningsavier för våra avgifter/hyror, betalar räkningar, sköter våra lån, momsdeklarerar samt förser oss med ekonomiska rapporter och upprättar bokslut. Föreningen är ansluten till Stockholms Fastighetsägareförening, som hjälper oss med juridisk rådgivning och viss teknisk service.