Om föreningen

Om föreningen
Bostadsrättsföreningen Masken 34 är en förening bestående av en fastighet med två byggnader belägna på Bohusgatan vid Skanstull i Stockholm. Gatu- och gårdshuset innehåller sammanlagt 41 bostadslägenheter, varav 40 är bostadsrätter och en hyresrätt. Vidare har föreningen två lokalhyresgäster.

Historia
Föreningen bildades hösten år 1991 i samband med att den tidigare privatvärden gick i konkurs. Föreningen blev sedan ägare till fastigheten den 31 juli 1992.

Förvaltning
Föreningen sköter förvaltningen av fastigheten själv med hjälp av en aktiv styrelse tillsammans med de boende i huset. Mindre reparationer och underhåll görs gemensamt vid återkommande vår- och höststädningar. Mer omfattande arbeten läggs ut på entreprenad.

Ekonomi m.m.
Föreningens ekonomiska förvaltning sköts av Fastighetsägarna Service Stockholm AB. Föreningen är också medlem hos branschorganisationen Fastighetsägarna.